CATALÀ

Christian Inaraja i Genís (Vic, 1972). Il·lustrador. Ha realitzat nombroses exposicions de la seva obra, tan a l'Estat Espanyol com a l'estranger. Com a il·lustrador, es dedica principalment a editorial i al cartellisme. Ha il·lustrat més d'un centenar de llibres, publicats per les principals editorials i traduïts a diferents llengües, a més de dibuixar habitualment en nombroses publicacions periòdiques, especialment infantils i/o juvenils.

En el camp del cinema, és codirector del Festival Europeu de Curtmetratges de Reus FEC Festival des del seu inici, l'any 1998. El FEC Festival és un referent per a la cinematografia curta contemporània d'Europa, gràcies a l'acurat procés de selecció i alt nivell dels films que hi competeixen.

Actualment és professor d’Il·lustració de l’Escola d’Art ILLA de Sabadell. També ha sigut vicepresident de l’Associació Professional d’Il·lustradors de Catalunya - APIC (2005-2012) i membre del comitè executiu del Consell Català per al Llibre Infantil i Juvenil - CLIJCat (2005-2012) i Cap de Departament d'Il·lustració a l'Escola d'Art ILLA (2000-2017).
 

 

CASTELLANO

Christian Inaraja Genís (Vic, 1972). Ilustrador. Ha realizado numerosas exposiciones de su obra, tanto en España como en el extranjero. Como ilustrador, se dedica principalmente a la ilustración editorial y cartelismo. Ha ilustrado más de un centenar de libros, publicados por las principales editoriales y traducidos a diferentes lenguas, además de dibujar habitualmente en numerosas publicaciones periódicas, especialmente infantiles y/o juveniles.

En el ámbito del cine, es co-director del Festival Europeo de Cortometrajes de Reus FEC Festival desde su inicio, en 1998. El FEC Festival es un referente para la cinematografía contemporánea de corta duración de Europa, gracias al cuidado proceso de selección y el alto nivel de los filmes que compiten.

Actualmente es profesor de Ilustración de la Escuela de Arte ILLA de Sabadell. También ha ejercido de vicepresidente de la Asociación Profesional de Ilustradores de Cataluña- APIC (2005-2012), miembro del comité ejecutivo del Consejo Catalán para el Libro Infantil y Juvenil - CLIJCat (2005-2012) y coordinador del Departamento de Ilustración en la Escuela de Arte ILLA (2000-2017).

  

 
ENGLISH

Christian Inaraja i Genís (Vic, 1972). Illustrator. He has had several exhibitions of his work, both in the Spanish State and abroad.
As an illustrator, his work is mainly focussed on book illustration and poster design. He has illustrated more than a hundred books, published by leading publishers and translated into several languages, as well as drawing regularly in many regular publications, especially those for children and/or young people.

In the world of cinema, he has been the co-director of the Reus European Short Film Festival FEC Festival since its beginnings, in 1998. Today, the FEC Festival is a benchmark event for contemporary short filmmaking in Europe, due to the careful selection process and high level of the films that compete.

He is currently Illustration Teacher of the ILLA School of Art in Sabadell. He also has been Vice-President of the Professional Association of Illustrators of Catalonia - APIC (2005-2012), member of the Executive Committee of the Catalan Council for Children’s and Young People’s Books - CLIJCat (2005-2012) & Head of the Illustration Department of the ILLA School of Art (2000-2017).